Over clipL2R

Marijke van de Vorstenbosch en Suzan van der Schenk van clipL2RclipL2R interieurarchitecten is opgericht door Suzan van der Schenk en Marijke van de Vorstenbosch. Wij beschouwen onszelf als ruimtevormgevers die zowel de beleving als de organisatie van een ruimte van elementair belang vinden. Een ruimte of gebouw waarin je werkt, leert, verblijft of woont moet passen als een fijne jas.

Mooi en functioneel

Wij verenigen het mooie met het functionele, en brengen samenhang en spanning in de elementen: ruimte, daglicht, vorm, materiaal en kleur.

Van onderwijs tot werken en wonen

clipL2R ontwerpt voor het onderwijs, zorg en welzijn, werken en wonen, restauratie en herbestemming. Wij zijn zeer ervaren in het ontwerpen van een goed voorbereide leer- en werkomgeving voor het nieuwe leren en het nieuwe werken.

Flexibel en transparant

In deze tijd worden hoge eisen gesteld aan flexibele en transparante indelingen. Daarbij is een doordachte organisatie van de beschikbare ruimte essentieel.

Bij onze herbestemming projecten is voor ons het behoud van het oorspronkelijke karakter leidend in combinatie met de toekomstige functie en huidige eisen aan indelingen en techniek.